Matematika óra a sakk, mint oktatási eszköz használatával
Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

Mátészalka


Mesterportfólió / Tudásmegosztó segítő tevékenység II. / Stelénné Sárközi Edit
ÓRATERV

A pedagógus neve: Stelénné Sárközi Edit

Műveltségi terület: Matematika

Tantárgy: Matematika

Osztály: 4. b

Az óra témája: A sakk, mint oktatási eszköz beépítése a matematika tantárgy tanításába

Az óra cél és feladatrendszere: a tanult matematikai ismeretek alkalmazása, számolási készség fejlesztése, gondolkodás fejlesztése, megoldóképesség fejlesztése, a matematika nyelvének helyes használata, memória, ritmusérzék, részegész viszonya, figyelemfejlesztés, szociális kompetencia fejlesztése.

Az óra didaktikai feladatai: Alkalmazó, gyakorló óra: ráhangolódás, ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, ellenőrzés, értékelés.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, énekzene, angol nyelv
Felhasznált források: Polgár Judit, Sakkpalota 4 Képességfejlesztő Feladatgyűjtemény, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eger, 2017
Polgár Judit, Sakkpalota 1 Tanítói kézikönyv, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. Budapest, 2013 Polgár Judit, Sakkpalota 2 Tanítói Kézikönyv, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015

Dátum: 2019.10.17.

Óravázlat

A tanítás helye: Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola, Mátészalka

Tanítás ideje: 2015. december 11.

Osztály: 3.

Tantárgy: Matematika

Témakör: Számtan – algebra

Tananyag: Írásbeli összeadás, kivonás gyakorlása – a SAKK, mint oktatási eszköz beépítése az órába

Feladatok

 Oktatási: – tudja a tanult matematikai ismereteit alkalmazni

– tudja az ismereteit rendszerezni

 Képzési: – számolási készség fejlesztése

 – logikus gondolkodás fejlesztése

– megoldó képesség fejlesztése

Nevelési: – a matematika tantárgy megszerettetése

– személyiségfejlesztés

 – a türelem és a csapatmunka összhangjának erősítése

Módszerek: tevékenykedtetés, szemléltetés, ellenőrzés, ismeretek alkalmazása

Eszközök: laminált sakktábla-táblafilctoll, sakk-lottó, demó tábla, interaktív tábla, számfeladatok: kártyán, helyiérték táblázat

Tanít: Stelénné Sárközi Edit

Óravázlat

A tanítás helye: Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Tanítás ideje: 2017. május 17.

Osztály: 2. b

Tantárgy: Matematika – az óra a Sakkpalota program módszertani elemeinek beépítésével valósult meg

A számkártyákat, műveleteket bábszámokkal írtam!

Tananyag: Szóbeli műveletek gyakorlása

Feladatok

Oktatási: tudja a tanult matematikai ismereteit alkalmazni, tudja az ismereteit rendszerezni

Képzési: számolási készség fejlesztése, logikus gondolkodás fejlesztése, emlékezet – figyelem – megoldó képesség fejlesztése

Nevelési: személyiségfejlesztés, a türelem és a csapatmunka összhangjának erősítése

Módszerek: tevékenykedtetés, szemléltetés, ellenőrzés, ismeretek alkalmazása

Eszközök: sakktallér, füzet, demó sakktábla, tábla – számkártyák, számfeladatok, bábhalmaz

Melléklet: Táblakép

Tanít: Stelénné Sárközi Edit

Óravázlat

A tanítás helye: Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola, Mátészalka

Tanítás ideje: 2015. X. 21.

Osztály: 1.

Tantárgy: Matematika

Témakör: Számtan, algebra

Tananyag: Gyakorlás az 5-ös számkörben

Feladatok

– oktatási:

                – az 5-ös számkörben tanultak ismétlése

                – a sakk, mint oktatási eszköz beépítése az órába

– képzési:

                 – számolási készség fejlesztése

                 – logikus gondolkodás fejlesztése

                 – összefüggések felismerése

– nevelési

                  – a matematika tantárgy megszerettetése

                  – személyiségfejlesztés

                  – a türelem és a csapatmunka összhangjának erősítése

Módszerek: beszélgetés, szemléltetés, tevékenykedtetés, ismeretek alkalmazása

Eszközök: kerti sakkbáb, demótábla, számkártyák, sakk dobókocka, sakkfa

Tanít: Stelénné Sárközi Edit