BEMUTATKOZÁS

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel.”

(Teréz anya)  

Biztonság-Értelem-Nyitottság-Érték-Hit

Az idézet és a felsorolt szavak mondanivalója tükrözik pedagógiai hitvallásomat. A következőket gondolom róla:

Fontosnak tartom, hogy az iskolában jól érezzék magukat a gyerekek. Ehhez elengedhetetlen az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése. Ennek kialakítása az én feladatom, ha ez sikerül, az ismeretek megszerzése élménnyé válik.

Igyekszem a rám bízott gyermekeket képességeihez mérten a legtöbb tudás birtokába juttatni.

Fontosnak tartom, hogy tanításom ne legyen rutinszerű, tudjak megújulni, tudjam a tanulás iránti vágyat felkelteni, fenntartani.

A tanítás mellett hangsúlyt fektetek a nevelésre, személyes példamutatással próbálom közvetíteni feléjük az értéket.

Iskolánk katolikus szellemiségének megőrzésére törekszem, melyben nagy hangsúlyt kap a szeretet és az elfogadás.

1989 óta dolgozom az intézményben. Büszke vagyok, hogy sok változás, átszervezés ellenére sem kellett munkahelyet változtatnom. Tudtam alkalmazkodni, ez számomra bizonyosságot ad arra, hogy az iskola vezetősége meg van elégedve a munkámmal.

Mottóm: Számomra a tanítás nem más, mint szeretet és kreativitás!

Szakmai tevékenységem két terület köré szerveződik: szaktárgyi és osztályfőnöki feladatok ellátására. A legfontosabb szerep számomra a tantestület tagjaként az osztálytanítói. Az általam tanított tantárgyak módszertana területén tudásom állandó bővítésére törekszem.  2015-től vagyok az alsós reál munkaközösség vezetője, 2018-tól, az iskolában folyó Sakkpalota Program szakmai vezetője. Ez utóbbi tevékenységem révén, 2022-től mesterpedagógusként végzem munkámat az iskolában.

Osztályfőnökként, kiemelten kezelem a közösségfejlesztést, a nevelést, a szülőkkel való kapcsolattartást, az egyéni bánásmódot. Vallom: gyerek, szülő, pedagógus, egységet kell, hogy alkosson a kitűzött célok elérése érdekében. Kiemelném az egyéni bánásmódot. Azt gondolom, minden gyerek egyedi utat jár be! Feladatom tolerálni az egyéni eltéréseket, és segíteni abban, hogy mindenki teljesítőképessége maximumát érje el. Elengedhetetlen a pozitív odafigyelés, személyiségfejlesztés – célom, olyan csoportszellem kialakítása, amelyben minden gyerek társas pozíciója fejlődik.

Kiemelt feladataim: képességfejlesztés, ezt a sakk, mint oktatási eszköz használatával valósítom meg. Felzárkóztatás, itt a differenciált fejlesztést, módszertani felkészültséget részesítem előnybe. Tehetséggondozás, itt a táblajáték foglalkozások tartása, versenyekre való felkészítés kerül előtérbe.

Az igazi kihívást a hétköznapok munkájának hatékonyabbá tétele jelenti számomra. A nyugodt, biztonságot sugárzó órák helyébe az utóbbi években a sietős, maximális teljesítményre törekvő szemlélet lépett. Egyre nehezebb a gyerekek figyelmét, érdeklődését, lelkesedését fenntartani. Úgy gondolom, ezekre a gondokra megoldást teremt a játék, ami az alsó tagozatos korosztály egyik legfőbb tevékenysége. Ezért fontos, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve megfelelő módszerekkel, játékosan, a tevékenykedtetést előtérbe helyezve juttassam új ismeretekhez a gyerekeket. Játszani magam is nagyon szeretek, és ettől az élménytől nem szeretném megfosztani a tanítványaimat sem. Tíz éve vezetek táblajáték foglalkozásokat, kilenc éve foglalkozom a képességfejlesztő sakk oktatásával. A résztvevő gyerekek önfeledten, jókedvűen játszanak, s észre sem veszik, hogy közben mennyi mindent tanulnak. A táblajátékok, így a sakk is fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a képzeletet, jó lehetőséget ad a gyerekek logikájának, kreativitásának, gondolkodásának fejlesztésére is.

Nyitott, empatikus, rugalmas, őszinte, gyermekközpontú nevelési elveket valló pedagógusnak tartom magam. Nagyon szerencsés vagyok, hiszen a gyerekek szeretetéből naponta új energiát kapok. Szeretettel várom leendő tanítványaimat.

Záró gondolatom: „A leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik.” A gyerekek az iskolában velem teszik meg az első lépéseket. Ez, igen nagy felelősséget ró rám. Ezért, a legfontosabb számomra a hitelesség! Hitelesnek lenni a gyerekek, szülők, kollégák előtt.

Köszönöm a figyelmet!