Saját tervezésű képességfejlesztő eszközök-játékok 1.-2. osztályosoknak

 

Dobj és mutasd be!

Leírás:

Páros játék! A gyerekek felváltva dobjanak a dobókockával, majd a dobásnak megfelelő sorból válasszanak ki és mutassanak be egy bábot, számot. A bemutatás során ellenőrizzék egymást. A jól bemutatott bábot, számot takarják le egy koronggal. Győz az, aki több bábot, számot mutatott be a játék során, vagy adott idő alatt.


Számkerék

Leírás:

Egy sakkbábot a kerék közepére teszünk, s a keréken körben látható számokkal összeadjuk, szorozzuk! Jelen esetben a király értékét használjuk, ami: 2, 4, 6, 7, 8.


Bábhalmaz

Leírás:

Válaszd ki a bábhalmazból a feltételnek megfelelő számot és írd le!

PÉLDÁUL:

-Válaszd ki az A vonalon a kakukktojást!  Megoldás:5

-Válaszd ki a 3. soron a kerek tízest!  Megoldás:10

-Válaszd ki a D vonalon azt a számot, amelyben a számjegyek összege 4!  Megoldás: 31


 

Sakk fa


 Leírás:

A Sakk fát évszaknak megfelelően „öltöztetik” a gyerekek, most éppen tavaszi az öltözete. Három vezér „szökött ki” a Palotából gyalogátalakulás után és ünneplőruhába rejtőzködve játszanak. A gyerekek órán, a vezér értékének (9) segítségével fogalmazzák meg a négy alapműveletet.

Megoldás: összeadás: 9+9+9=27 szorzás: 3×9=27 kivonás: 27-9-9-9=0 osztás: 27:9=3

További lehetőségek:

-Beszélgetés a tavaszról. (Koncentráció a környezetismeret tantárggyal.)

-A tavasz köszöntése: vers mondása. (Koncentráció a magyar irodalom tantárggyal.)

-A világos és sötét sereg bábjai szeretnek együtt játszani. A „fán lévő” bábok értékével lehet műveletvégzés, összehasonlítás, soralkotás (stb.).


 

Sakk Amőba „Három a nyerő”

Leírás:

Szorzótábla, összeadás-kivonás gyakorlása: stratégia-taktika

Pl. lányok, fiúk egymás ellen játszanak. Felváltva végzik a szorzásokat, helyes eredmény mondása után letakarják a mezőt saját színükkel. Az a csapat nyer, akinek előbb sikerül saját színéből hármat egymás mellé helyezni vízszintesen vagy függőlegesen vagy átlósan.


 

Öt ágú dobálós játék

Leírás:

Páros és csapatjáték! Színes, műanyag klasszikus ügyességi játék, ami nem csak szórakoztató, de fejleszti a gyermekek számolási és koordinációs készségét. Az 5 tüskére karikákat lehet dobni. A tüskék értékét a tisztek, középen a király értéke határozza meg. A gyerekek saját szabályokat alkotnak, hogy még izgalmasabb legyen a játék!

Például:

-Első osztályban, a bábok értékét adják össze a dobások alkalmával. A cél, ki éri el hamarabb a húszat.

-Magasabb osztályfokban lehet a bábok értékének tízszeresével, százszorosával számolni, számolni és pótolni.


 

„Ugróiskola másként”

Leírás:

4 gyerek játszik egyszerre (4×10 mező). Felváltva dobnak a Sakk dobókockával, a kidobott báb értéke adja az ugrások számát. A cél, bejutni az utolsó mezőbe. Nehezítés: az utolsó mezőbe csak pontos bábértékkel léphetnek be! A király értékét is használják, ami: 2, 4, 6, 7, 8.