Mesterportfólió / Feltáró – elemző tevékenység / Stelénné Sárközi Edit

A Sakkpalota program hatékonyságának mérése matematika tantárgyból Korunk, a digitális társadalom, olyan mértékű ingertömeg- és adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos rendszerezési képességek elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte a sikeres tanítási – tanulási folyamatban is elengedhetetlen.

„A Polgár Judit Sakk Alapítvány egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, 2013-tól választható tantárgyként szereplő új tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz! Egy hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére! Sakkpalota tankönyvsorozat a kerettantervhez Sakkpalota címmel tartós kivitelű tankönyv és munkafüzet sorozat, valamint tanári kézikönyv is készült, kiegészítő eszközökkel, mozgásos játék leírásokkal, kereszttantárgyi hivatkozásokkal, és képességfejlesztő feladatokkal. A sakk eredetileg tanítási, gondolkodásfejlesztési eszköz volt, de az évszázadok során a célja eltolódott, csak, mint játék, sport jelent meg. Polgár Judit most visszahelyezi a sakkot eredeti szerepébe és taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg a gondolkodás-fejlesztés által.”

A módszerben nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba és válik oktatási eszközzé a gyerekek számára. Segítségével a gyerekeket az iskoláskor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A sakkozás jótékonyan hat az értelmi képességek, elsősorban a gondolkodás fejlődésére. Személyiségformáló hatása van, képessé tesz az elavult ismeretek elvetésére és az új ismeretek beépítésére. A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének célja tehát a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében….