SakkTesi

2.szint: a gyakorlatok többségét a sakktábla hálóján és csúcsain végezzük.

Fejlesztés:
-a tanuló személyiségét tervszerűen, sokoldalúan, változatos módszertannal lehet   fejleszteni
-egyensúlyérzék, koncentráció fejlesztése

Használt eszközök: nagy sakkszőnyeg, babzsák

Foglalkoztatási forma: A gyerekek két csoportban dolgoznak, egymással szembeni oldalon állnak és párban hajtják végre.

Differenciálás:
– az átlagtól eltérő képességű tanulók felismerése, fejlesztése
-változtatni lehet a tempón (gyorsabb lépés, futás).

Sakk sorakozó

1.feladat: Bemelegítő mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok a nagy sakktábla körül

2.feladat: Feladatok a sakktáblán, különböző járásmódok használata (ez bővebben)

– Járás a sakkszőnyeg mezőjén a szemközti oldalig, figyelve arra, hogy a lábuk a mező közepén legyen, ne lógjanak ki a lábfejükkel, sarkukkal.

– Járás a sakkszőnyeg hálóján a szemközti oldalig.

– Járás a sakkszőnyeg hálóján lábujjhegyen.

– Járás a sakkszőnyeg hálóján sarkon.

– Járás a sakkszőnyeg hálóján lábujjhegyen és sarkon váltva (a kezdést a gyerek dönti el).

– Járás a sakkszőnyeg hálóján térdemeléssel.

– Járás a sakkszőnyeg hálóján sarokemeléssel.

– Járás a sakkszőnyeg hálóján váltakozó térd- és sarokemeléssel (a kezdést a gyerek dönti el).

– Járás szűk terpeszben a mezők jobb és bal hálóján.

 – Lépés a mezők csúcsának érintésével előbb jobb majd bal lábbal kezdve.

Változatok a feladatra: A járásokat végezhetjük ütemtartással, vagy a gyerek saját tempójában. Járás közben kézmunkát végeznek. Járás közben használhatnak babzsákot, melyet a fejen, vállon, kézfejen egyensúlyozva vihetnek. Járás közben a babzsák adogatása történhet térd alatt, derék körül, fej felett. Járás közben jelre megállás, majd jelre elindulás.

SakkTesi

4.szint

– Sakktábla és bábok (természetes mozgás sakktáblán kívül, ugróiskola a sakktáblán)

– Mozgás a sakktábla részein (mezőn, hálón)

– „Akadálypálya” soron, vonalon, átlón, hálón

Fejlesztés: ugróügyesség és térbeli tájékozódás fejlesztése                

Használt eszközök: nagy sakkszőnyeg, bólyák, labda

Foglalkoztatási forma: Csoportos munka: 2 csoport, 4-4 gyerek

Differenciálás: A sakkszőnyegen áthaladáskor az ugrásokat fordulásokkal is végezhetik (vagy lehet ez a nehezítés).

Feladat: Ugróiskola a sakkszőnyegen

A sakkszőnyeg világos és sötét térfelét meghosszabbítjuk bólyákkal, utcákat hozunk létre. A gyerekek a bólyák mögött állnak. A labdát a domináns kezükkel maguk előtt gurítva érik el a sakkszőnyeget (ügyelni kell, hogy kis mozdulatokkal vezessék a labdát, az ne guruljon fel a sakkszőnyegre).  A sakkszőnyegen páros lábon cikcakkban csak világos mezőn haladva kell átérni a túloldalra. Ott folytatják a labdagurítást a bólyák utcájában. Visszafelé is elvégzik a feladatot.

Változatok a feladatra:

-Ha lábbal dolgoznak a gyerekek, hosszabb utcákat rakunk le.

-A sakkutcában a labdagurítást a „gyengébb” kezükkel vagy a domináns/ „gyengébb” lábbal is végezhetik.

-Az ugrásokat végezhetik a sakkszőnyeg világos-sötét mezőinek hálóján, a mezők csúcsain is.

-A sakkszőnyegen haladhatnak galoppszökdeléssel vagy terpesz-zár szökdeléssel vagy egy lábon is.

-4 csoport alkotása esetén a sakkszőnyeg túloldalára átérve átadják egymásnak a labdát, így a másik gyerek végzi visszafelé a feladatot.

-A nagyátlókat is meghosszabbíthatjuk, s akkor a gyerekek az átlóban haladnak.

-Az átlón való találkozáskor figyelünk, hogy ne ütközzenek a gyerekek, a sötét átlón haladó elengedi a világos átlón haladót (egy pillanatra megáll)!

SakkTesi

1. Új játék (szabadidős)

Fejlesztés: ugróügyesség, téri tájékozódás, logikus gondolkodás

Használt eszközök: sakkszőnyeg, világ-sötét huszárbáb, 16 db karika

Foglalkozási forma: 2 fő

Differenciálás lehetősége: a karikák felrakása történhet kettő színnel, pl. 8 sárga (világos huszárhoz tartozik), 8 zöld (sötét huszárhoz tartozik). Győz az, aki a saját karikáiból gyűjt többet! Győz az, aki az ellenfél karikáiból gyűjt többet!

A játék leírása:

A karikákat felhelyezzük a 4-5. sorra. A két gyerek (huszár) beáll az alapsoron a huszár helyére (világos b2-fehér póló van rajta, sötét b8-fekete póló van rajta). A játékot világos kezdi, felváltva ugranak a huszár menetmódjának megfelelően és összegyűjtik a karikákat.

Megjegyzés: Érdemes egy megfigyelőt kijelölni, aki ellenőrzi az ugrások helyességét!

 

2. Új játék (1.szint – 1-2. osztály számára)

Fejlesztés: egyensúlyérzék, gyors reagálási készség, koncentráció, térbeli tájékozódás

Használt eszközök: sakkszőnyeg, babzsák

Foglalkozási forma: 8 fő a szőnyeg világos térfelén, 8 fő a szőnyeg sötét térfelén

Differenciálás lehetősége: a mozgásformák meghatározása, nehezítése

A játék leírása, neve: „Fészekrakó” (én ezt a nevet adtam)

A gyerekek számával megegyező számú babzsákra lesz szükség a játékhoz. Az első sípszóra a gyerekek az érvényes játéktér teljes területén mezőről mezőre haladnak a babzsákkal a kezükben. A második sípszóra törökülésbe le kell ülniük egy mezőben a babzsákra, ami a fészket jelenti. Azokat a gyerekeket dicsérjük meg, akik elsőként tudnak leülni nyugodt helyzetbe a babzsákjukra.

Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet az összeütközés elkerülésére! A kezdéskor a saját térfelükön bárhol állhatnak. Ha nehezítünk a mozgásformán, meghatározhatjuk a kiinduló helyet (alapsor, világos mező, sötét mező).

SakkTesi

Záródolgozat

 

Játékóra

Az oktatás anyaga: Játékóra

Osztály: 4.

Az óra feladatai:

Oktatási: ügyesség-gyorsaság fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése, téri tájékozódás fejlesztése, koncentráció fejlesztése

-Képzési: versengési igény kielégítése

-Nevelési: személyiségfejlesztés, szabályok használata, betartatása

 

A bemelegítés a SakkTesi alkalmazásával valósul meg: Mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok a nagy sakkszőnyeg körül, és játék a nagy sakkszőnyegen! Cél: Az izmok bemelegítése, a vérkeringés fokozása.

-Fejlesztés: egyensúlyérzék, koncentráció, téri tájékozódás, figyelem

-Használt eszközök: nagy sakkszőnyeg, kis karika

-Foglalkoztatási forma: 2 körben (világos csapat-sötét csapat)

-Differenciálás lehetősége: Járás közben jelre megállás, majd jelre elindulás. Világos-sötét csapat esetén „világos” szóra a világos csapat megáll, a sötét halad tovább (hallás fejlesztése, figyelem megosztása). Megfordíthatjuk az utasítást, nagyobb koncentrációt igényel: világos szó esetén a sötét csapat áll meg, sötét szóra a világos csapat áll meg.

Játék: Világos – sötét (1. szint)

-Fejlesztés: mozgáskoordináció, tájékozódás, döntés, reakció

-Használt eszköz: nagy sakkszőnyeg

Differenciálás lehetősége: az utasítás gyorsabb közlésével a játék „tempója” is gyorsabb lesz, nagyobb figyelemre van szükség.

 

1. Bevezető rész

  1. Sorakozás. Jelentésadás
  2. Bemelegítés: SakkTesi

 

Sakk sorakozó

A gyerekek menetirány szerint a sakkszőnyeg körül 2 körben kis karikával az egyik kézben helyezkednek el.

 

Feladatok: (10 perc)

-(1.) fejükön karika, egyenletes tempóban járnak – járás lábujjhegyen – járás sarkon -járás külső lábélen – járás belső lábélen

-(2.) karika az egyik kézben, ugyanezeket a járásokat megismétlik, közben átrakják ritmusra a karikát test előtt és mögött egyik kézből a másikba

-(3.) irányváltoztatással megismétlik az első két feladatot

-(4.) járás térdemeléssel, közben átrakják ritmusra a karikát a térd alatt egyik kézből a másikba – karika a fejen, járás sarokemeléssel

-(5.) irányváltoztatással megismétlik a 4. feladatot

-(6.) karok, váll bemelegítése, karika a kézben, menetirány, járás egyenletes tempóban, a feladatokat ütemtartással végzik: jobb kar magastartásban, karkörzés előre 4x hátra 4x – bal kar magastartásban, előre 4x hátra 4x – mindkét kar magastartásban, páros karkörzés előre 4x hátra 4x – jobb válkörzés előre 4x hátra 4x – bal vállkörzés előre 4x hátra 4x – mindkét váll körzése előre 4x hátra 4x

-(7.) irányváltoztatással megismétlik a 6. feladatot

 

Megjegyzés: feladatvégzés közben, képzeletbeli kinti mezőre lépjenek

                      –a feladatok bemutatása a helyes végzés és hatékonyság érdekében.

 

Játék: Világos – sötét (2×1 perc)

A világos csapat tagjai belépnek az előttük lévő sakkszőnyeg világos mezőjébe. Indul a játék: csak világos mezőre lépnek (sor, vonal, átló, cikcakk haladás). „Állj, sötét” felszólításra átlépnek egy sötét mezőre és a következő felszólításig sötét mezőkre lépnek. A sötét sereg a sakkszőnyegen kívül a világos szóra jobbra, a sötét szóra balra halad. 2 perc után cserél a két csapat.

 II. Fő rész

  1. Alagúton át (7 perc)

 

Eszközök: bója, gumilabda. A csapatok egyes oszlopban az indulóvonal mögött helyezkednek el terpeszállásban. Az élen álló kezdőjátékos kezében gumilabda van. Az indulóvonaltól 10 m-re egy kerülendő tárgyat helyezünk.

Feladat: A csapat tagjai a labdát fej fölött adják hátra, amikor a sor utolsó embereihez ért, ő az „alagútban” gurítja a labdát és átbújik az alagúton. Induló vonal előtt kézbe veszi, futással kerüli a tárgyat, majd beáll az első helyre, és indítja hátra a labdát.

 Az a csapat győz, akinek a kezdő játékosa előbb visszaér a sor elé labdával a kezében.

  1. Póklabda (7 perc)

 

Eszközök: szőnyeg, medicinlabda, zsámoly, szalag. A pálya két végére tornaszőnyeget helyezünk el. A csapat fele az egyik, a másik a szemközti oldalon foglal helyet. Az első versenyző a szőnyegen van guggolásban. Az induló játékos a szőnyegről indul.

Feladat: Pókjárással viszi a medicinlabdát, zsámolyba teszi, tovább halad pókjárással, szalagátadással váltja a társát.

Az a csapat győz, melynek utolsó tagja előbb érinti az indulóvonalon lévő szőnyeget.

 

  1. Akadályon át (7 perc)

 

Eszközök: szőnyeg, pad, zsámoly, szekrény. A pálya két végén 2-2 m-re az indulóvonaltól tornaszőnyeg van. Középen egy ugrószekrény hosszában a hozzá kapcsolódó 2 tornapaddal és két zsámollyal. A csapat a két oldalon helyezkedik el.

Feladat: Az induló játékos gurulóátfordulást végez előre a szőnyegen, átbújik a pad és a szekrény közötti részen, a ferde padon hasonfekvésben felhúzza magát, megérinti a pad végét. Feláll, a másik padon lefut, gurulóátfordulást végez előre a másik szőnyegen. Kézráütéssel váltás.

Az a csapat győz, amelyiknek az utolsó tagja előbb fut át a célon.

 

  1. Talicskázó váltó (7 perc)

 

Eszközök: karika, bója. A csapatok az indulóvonal mögött párosával helyezkednek el. A rajtvonaltól 15 m-re karika, 20 m-re bója van.

Feladat: Váltóverseny páronként talicskázással haladva a karikáig. Átbújnak, bójakerülés, majd utána ismét karikán átbújás és vissza a kiindulóhelyre (szerepcsere).

 

III. Befejező rész (5 perc)

  1. Séta, légzőgyakorlat – Cél: a szervezet lecsillapítása.

Játékok értékelése (sportszerű magatartás)

Eszközök elpakolása