3.o feladat 1.

Tantárgy: Matematika
Osztály: 3.
Fejlesztési terület: figyelem, gondolkodás, koncentráció

3.o feladat 2.

Tantárgy: Matematika
Osztály: 3.
Feladatok
Oktatási:
− tudja a tanult matematikai ismereteit alkalmazni
− tudja az ismereteit rendszerezni
Képzési:
− számolási készség fejlesztése
− gondolkodás fejlesztése
− megoldó képesség fejlesztése
− algoritmikus gondolkodás alakítása
− a matematika nyelvének helyes használata
Nevelési:
– a matematika tantárgy megszerettetése
– személyiségfejlesztés
– a türelem és a csapatmunka összhangjának erősítése
Módszerek: tevékenykedtetés, ellenőrzés, ismeretek alkalmazása
Eszközök: demó tábla, számfeladatok: kártyán, világos-sötét huszár báb és gyalogok, Sakk dobókocka

4.o feladat 1.

Tantárgy: Matematika
Osztály: 4.
Fejlesztési terület: figyelem, gondolkodás, koncentráció, fejben számolás
Választott eszköz: Sakkpalota matematika kártya – 3 figura
Munkaforma: önálló
Eszköz: tábla, számkártyák, füzet, ceruza
Ellenőrzés: minden számítás után
Értékelés: pirospont minden számítás után
Feladat: „Igen – Nem” játék

4.o feladat 2.

Tantárgy: Matematika
Osztály: 4.
Fejlesztési terület: gondolkodás-megfigyelőképesség-koncentráció-analógiás gondolkodás fejlesztése. Számolási rutin fejlesztése. A sakk, mint oktatási eszköz használatával nagyon komplex a feladat, ezért 4. osztályban is kiválóan használható!
Munkaforma: önálló
Eszköz: feladatlap
Ellenőrzés: interaktív tábláról

4.o feladat 3.

Tantárgy: Matematika
Osztály: 4.
Fejlesztési terület: gondolkodás, megfigyelőképesség, koncentráció, számolási rutin-készség fejlesztése
Cím: Számos „sakklap”