Felkérést kaptunk a Polgár Judit Sakk Alapítványtól kutatásba való részvételre

Felkérést kaptunk a Polgár Judit Sakk Alapítványtól kutatásba való részvételre

Kutatás – Mérés

Iskolánk, a Polgár Judit nevével fémjelzett Sakkpalota Program kiemelt referencia intézménye. Ez év májusában felkérést kapott a Polgár Judit Sakk Alapítványtól kutatásba való részvételre.

Részlet a tájékoztató levélből Prof. Dr. Gyarmathy Évától:

– Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kutatócsoportja négyéves kutatási pályázatot nyert el. A pályázat az iskolai kudarcoknak az első két iskolai évben történő csökkentését célozza. Címe: „MTA-AVKF Tanulási környezet kutatócsoport kutatása – A tanulási kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával az iskolai tanulás kezdetén.”

A kutatás lényeges jellemzője, hogy fejlesztő és kontrolliskolákat vonunk be a kutatásba. A bevont fejlesztő iskolák pedagógusai a felajánlott módszereket felkészítés után kipróbálják, munkájukba önálló innovációként bevezetik és rendszeresen használják a mindennapi tanítás során. Az így átalakított tanulási környezet hatását a 2 év fejlesztés utáni vizsgálatok hivatottak megmutatni. A fejlesztés 2022. szeptember 1-jétől 2024. június 15-ig tart, így a 2022 szeptemberében a leendő első osztályosokat érinti.

A kontrolliskoláknak a hatásvizsgálatokban van nélkülözhetetlen szerepe. Elvégzik a kiválasztott első osztályukkal/osztályaikkal az érintett tanulók bemeneti és kimeneti vizsgálatait, valamint kitöltik az összefüggésvizsgálatokhoz szükséges pedagógus kérdőíveket. Ez teszi lehetővé a kutatási módszertant alkalmazó (fejlesztő) és a nem alkalmazó (kontroll) osztályok vizsgálati eredményeinek az összehasonlítását. Az összehasonlító elemzések alapján lehet majd kimutatni a kutatási módszertan fejlesztő hatását. A kontrollosztályok adatai nélkül a hatásvizsgáltokat nem tudjuk elvégezni. Nagyon számítunk a Sakkpalota referenciaiskolák, mint kontrolliskolák részvételére a kutatásban.

A gyerekek vizsgálata a fejlesztő és a kontrolliskolákban is ugyanúgy és ugyanakkor zajlik a kutatás elején és a kutatás végén (2022. szeptember – 2024. június). Ennek köszönhetően mindkét intézménycsoportnak pontos képe lesz a kutatásba bevont első osztályosok képességprofiljáról az intézménybelépéskor és a 2. osztály végén. Ez nagy segítség a gyerekek alapos megismeréséhez és az éves pedagógiai munka tervezéséhez. –

A kutatás vezetője: Prof. Dr. Gyarmathy Éva

Záró vizsgálatok: 2024. május 15 – június 15-ig

Összegzési időszak: 2024. június – 2024. július 31.

A Sakkpalota program, módszer hatékonyságát, már több alkalommal bizonyítottuk mérésekkel, így, a felkérésnek eleget téve, iskolánk csatlakozott a kutatásba való részvételhez.

Összegzés

Kognitív profil teszt felvétele

Mérés helye: Mátészalka, Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Ideje: 2022. szeptember 05-október 27.

Felmérésben résztvevők köre: 1.b osztály – 28 fő (kontrollcsoportként)

Mérést végezte: Stelénné Sárközi Edit, szakmai vezető

A gyerekek türelmesek, közreműködőek voltak, elfogadták a felmérés tényét. Helytelen viselkedés és más egyéb dolog miatt sem kellett a mérést félbeszakítani. Az első mérés átlagosan 40-45 percet vett igénybe, a második alkalom 30-35 percet. Voltak könnyebb, nehezebb feladatok. Több magyarázatot, megértést igényelt az 56-89-101-104-105-114-es feladat. Egyéni észrevételeket EXCEL táblázatban jelöltem.

 

2022. október 28.

 

Stelénné Sárközi Edit

Szakmai vezető